Úvodem:

Zdravím a vítám všechny zvědavce, kteří pozbyli ostychu a navštívili tento blog. Pro začátek bych rád upřesnil, že nejen články, které budete mít tu možnost zde...